Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1383
Title: Збірник тестів для контролю знань студентів з курсу “Стратегічний менеджмент” для студентів спеціальностей: 8. 050201 “Менеджмент організацій”, 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Authors: Ткачова, Світлана Сергіївна
Keywords: стратегічний менеджмент
стратегічне управління
менеджмент організацій
тести
Issue Date: 2003
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Збірник тестів для контролю знань студентів з курсу “Стратегічний менеджмент” для студентів спеціальностей: 8. 050201 “Менеджмент організацій”, 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”/ уклад. С.С. Ткачова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі.– Харків: ХДУХТ, 2003. – 33 с.
Abstract: Тестування є однією з активних форм навчання студентів і методом контролю їх знань. Проведення тестування сприяє розвитку аналітичних здібностей майбутніх фахівців, закріпленню теоретичних знань з питань основних положень стратегічного менеджменту, стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, формування портфелю стратегій, реалізації стратегій та управління змінами в організації. Оскільки курс “Стратегічний менеджмент” має галузеву спрямованість, пов’язану з управлінням підприємствами торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу, тестові завдання враховують основні специфічні особливості функціонування та розвитку підприємств сфери гостинності. Тестові завдання є складовою банку тестових завдань для поточного контролю та підсумкового контролю знань студентів за курсом, а також входять до складу тестових завдань для проведення Державного іспиту за спеціальністю.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1383
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003р.Тесты__СУ__для_печати.PDF383,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.