Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1633
Title: Лабораторний практикум з дисциплін "Хімія і технологія сировини", "Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі". Ч.1. Навчальний посібник
Authors: Павлюк, Раїса Юріївна
Погарська, Вікторія Вадимівна
Максимова, Надія Пилипівна
Keywords: переробка молока і молочних продуктів
харчові технології
технологія галузі
фізико-хімічні основи
біотехнологічні основи
Issue Date: 2016
Publisher: Харків; Факт
Citation: Погарська В. В. Лабораторний практикум з дисциплін "Хімія і технологія сировини", "Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі": навч. посіб. для студ. спец. 181 "Харчові технології та інженерія". Ч.1. Харчові технології переробки молока / В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.П. Максимова. – Харків: Факт, 2016. – 76 с.: іл., фот. – ISBN 978-966-637-828-9.
Abstract: Лабораторний практикум з дисциплін «Хімія і технологія сировини», «Фі- зико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі» складений у відповід- ності з робочими програмами підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу». Лабораторний практикум складається з 2-х частин: «Харчові технології переробки молока» (ч. 1) та «Харчові технології пе- реробки плодів і овочів» (ч. 2). Перша частина лабораторного практикуму спря- мована на набуття студентами цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості молочних продуктів, зокрема, фізико-хімічних, хімічних, біохімічних та біотехнологічних, що є фундаментальною складовою технології галузі; усвідомлення необхідності комплексного підходу при ви- вченні та удосконаленні технологічних процесів, а також придбання необхідних знань та вмінь які необхідні для подальшої технологічної, проектної та дослід- ницької діяльності в галузі харчових технологій, технології молока та молочних продуктів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1633
ISBN: 978-966-637-828-9
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники (ТППОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум Хім і технол Фіз-хім 2016.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.