Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1634
Title: Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія галузі". Навчальний посібник
Authors: Павлюк, Раїса Юріївна
Погарська, Вікторія Вадимівна
Максимова, Надія Пилипівна
Keywords: оцінювання якості
оцінка якості
переробка молока і молочних продуктів
харчові технології
біохімічні процеси
технологія галузі
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: Факт
Citation: Погарська В. В. Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія галузі": навч. посіб. для студ. спец. 181 "Харчові технології". Розд.1. Харчові технології переробки молока / В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.П. Максимова. – Харків: Факт, 2016. – 96 с.: іл., фот. – ISBN 978-966-637-827-2
Abstract: Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія галузі» складений у відповідності з робочою програмою підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу» включає два розділи: «Харчові технології переробки молока» та «Харчові технології переробки плодів і овочів». Лабораторний практикум спрямований на закріплення теоретичних знань і отри- мання практичних навичок з відповідної технології галузі. Вивчення кожної тех- нології проводиться за алгоритмом, що включає: оцінку якості сировини; ви- вчення технології та технологічних схем виробництва; розгляд та вивчення осно- вних біохімічних, мікробіологічних, фізико-хімічних процесів, що відбуваються при виготовленні та зберіганні продуктів відповідно з молочної та плодоовочевої сировини; проведення продуктових розрахунків норм витрат сировини та допо- міжних матеріалів; виготовлення на лабораторному обладнанні дослідних партій продукції; дослідження відповідності якості готової продукції вимогам нормати- вної документації; проведення порівняння з аналогами.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1634
ISBN: 978-966-637-827-2
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники (ТППОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технологія галузі 2016.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.