Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1640
Title: Університетська освіта. Навчальний посібник
Authors: Берестова, Аделіна Анатоліївна
Глубокий, Дмитро Олександрович
Льовшина, Людмила Дмитрівна
Максимова, Надія Пилипівна
Павлюк, Раїса Юріївна
Погарська, Вікторія Вадимівна
Стоєв, Сергій Степанович
Юр'єва, Ольга Олексіївна
Keywords: університетська освіта
переробка молока
консервування
молочна сировина
виробництво
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Університетська освіта: навч. посіб. у формі опорн. консп. лек. для студентів напряму підготов. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" за спец. "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Д.О. Глубокий та ін.; під заг. ред. проф. Р.Ю. Павлюк. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 121 с. – ISBN 978-966-8766-60-2.
Abstract: В навчальному посібнику міститься інформація, яку умовно можна поділити на дві частини. В першій з них наведена інформація про особливості організації університетської освіти в умовах Болонського процесу, розглянуті історія виникнення, мета та завдання Болонського процесу, наводяться особливості організації навчального процесу в умовах кредитно – модульної системи, далі містяться відомості про Харківський державний університет харчування та торгівлі, його історію, основні напрямки діяльності, структуру, кадровий склад, матеріально – технічну базу, основні апрямки науково – дослідної роботи університету, потім наведені відомості про випускову кафедру технологій переробки плодів, овочів і молока ХДУХТ, що займається підготовкою студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за двома спеціальностями «Технології зберігання, консервування та переробки молока» та «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», кожна з яких має дві спеціалізації «Харчові технології переробки та експертизи сировини на малих підприємствах, в організаціях ресторанного, готельного бізнесу і торгівлі» та «Технології функціональних продуктів», представлена коротка характеристика та історія створення кафедри, наведені дані про науково – педагогічний склад, матеріально – технічну базу, науково – дослідну роботу та наукову школу кафедри, розглянуті інноваційні підходи випускової кафедри при професійній підготовці інженерів – технологів, розглянуті особливості практичної підготовки, місця майбутньої роботи випускників, наведені функції інженера – технолога на сучасному етапі, розглянуті основні принципи забезпечення високої розумової працездатності, наведені відомості про бібліотеку університету та правила користування її фондами. Друга частина присвячена характеристиці та розгляду особливостей виробництва продукції молочної галузі, починаючи з наведення основних вимог до молока як сировини, і закінчуючи розглядом технології та технологічних схем виробництва основних груп молочних продуктів: питного молока, кисломолочних продуктів, вершкового масла та сичугових сирів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1640
ISBN: 978-966-8766-60-2
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники (ТППОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.реп.н.пУніверситетська освіта (молоко)_А4.pdf442,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.