Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2030
Title: Дослідження тривалості мембранного концентрування пектинових екстрактів
Authors: Гузенко, Василь Володимирович
Дейниченко, Григорій Вікторович
Мітькін, І.В.
Keywords: пектини
екстракти
концентрування
мембранні технології
Issue Date: 2017
Citation: Дейниченко Г. В. Дослідження тривалості мембранного концентрування пектинових екстрактів / Г.В. Дейниченко, В.В. Гузенко, І.В. Мітькін // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 38-39.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2030
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дейниченко,Гузенко,Мітькін.pdf114,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.