Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2284
Title: Cпосіб виробництва настоянки "Червона Легка" ("Red Light")
Authors: Головко, Микола Павлович
Олійничук, Сергій Тимофійович
Чехун, Марина Григорівна
Пенкіна, Наталя Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: Патент № 113919
Issue Date: 27-Mar-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 113919, МПК C12H 1/02 (2006.01) C12G 3/04 (2006.01). Cпосіб виробництва настоянки "Червона Легка" ("Red Light") / Головко М.П., Олійничук С.Т., Чехун М.Г., Пенкіна Н.М., Колесник В.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2015 11724; заявл. 27.11.2015; опубл. 27.03.2017, Бюл.№ 6.
Abstract: Винахід стосується способу виробництва настоянки, що включає рослинну сировину, настояну при періодичному перемішуванні, подальше фільтрування, купажування з підготовленим розчинником, з додаванням глюкози, відстоювання, фільтрування та розлив, причому проводять перше та друге настоювання у водно-спиртовому розчині етилового спирту рослинної сировини, подальше купажування настоїв першого та другого зливів з кореня родіоли рожевої та кореня ехінацеї пурпурної зі спиртовим морсом з чорноплідної горобини свіжої, введення отриманого купажу до водно-спиртового розчину, який попередньо оброблений сухою молочною сироваткою.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2284
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік
Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113919.pdf168,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.