Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2289
Title: Комбінований спосіб запікання картопляного пюре із застосуванням електроконтактного нагрівання
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Шевченко, Андрій Олександрович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Варавська, Світлана Анатоліївна
Овсяннікова, Людмила Геннадіївна
Keywords: Патент № 114609
Issue Date: 10-Mar-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 114609, МПК A23L 5/10 (2016.01) A23L 5/30 (2016.01). Комбінований спосіб запікання картопляного пюре із застосуванням електроконтактного нагрівання / Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабкіна І.В., Варавська С.А., Овсяннікова Л.Г.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 10102; заявл. 04.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 5.
Abstract: Комбінований спосіб запікання картопляного пюре із застосуванням електроконтактного нагрівання включає комбіновану теплову обробку напівфабрикату за рахунок поверхневого, інфрачервоного та електроконтактного нагрівання під час проходження в напівфабрикаті електричного струму. При цьому поєднують поверхневе нагрівання за потужності 1,2 кВт, інфрачервоне нагрівання за густини теплового потоку 11 кВт/м 2 , електроконтактне нагрівання змінним струмом прямокутної форми частотою 50 Гц за напруги 26 В на 1 кг сформованого напівфабрикату тривалістю 15 хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2289
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114609.pdf150,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.