Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2312
Title: Cпосіб зберігання зрізаних квітів гвоздики
Authors: Сорокіна, Світлана Вікторівна
Акмен, Вікторія Олександрівна
Заплітняк, Євгеній Володимирович
Стрікова, Наталя Олександрівна
Keywords: Патент № 119098
Issue Date: 11-Sep-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 119098, МПК A01N 3/02 (2006.01). Cпосіб зберігання зрізаних квітів гвоздики / Сорокіна С.В., Акмен В.О., Заплітняк Є.В., Стрікова Н.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 03158; заявл. 03.04.2017; опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.
Abstract: Спосіб зберігання зрізаних квітів гвоздики включає зрізання гвоздик у стадії напіврозпускання, сортування, охолодження зрізаних квітів. Підготовлені квіти закладають у цільноскроєні ящики та ретельно пересипають кухонною сіллю, після зберігання поміщують у воду для відновлення декоративних властивостей.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2312
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119098.pdf156,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.