Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2316
Title: Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки
Authors: Михайлов, Валерій Михайлович
Козін, Сергій Миколайович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Шевченко, Андрій Олександрович
Keywords: Патент № 119634
Issue Date: 25-Sep-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 119634, МПК (2017.01) A47J 27/00 H05B 3/34 (2006.01). Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки / Михайлов В.М., Козін С.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 04969; заявл. 22.05.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл.№ 18.
Abstract: Пристрій для теплової обробки формованих кулінарних виробів без оболонки має корпус з пластику та кришку з пружиною та опорною пластиною. При цьому як джерела теплоти використовується плівковий електронагрівник, який розміщується безпосередньо на поверхні внутрішнього корпусу та має захисний зовнішній корпус з шаром ізоляції між зовнішнім корпусом і нагрівником.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2316
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119634.pdf306,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.