Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317
Title: Спосіб підготовки насіння рослин до посіву
Authors: Сорокіна, Світлана Вікторівна
Акмен, Вікторія Олександрівна
Захаренко, Віталій Олександрович
Гайдук, Ірина Віталіївна
Keywords: Патент № 120643
Issue Date: 10-Nov-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 120643, МПК (2017.01) A01C 1/00 A01N 65/00 A01N 65/42 (2009.01) A01P 21/00. Спосіб підготовки насіння рослин до посіву / Сорокіна С.В., Акмен В.О., Захаренко В.О., Гайдук І.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 05350; заявл. 31.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл.№ 21.
Abstract: Спосіб підготовки насіння рослин до посіву передбачає приготування суміші та обробку насіння приготованою сумішшю. Для приготування суміші для обробки насіння використовують водний розчин деревної золи і сік алое вера у співвідношенні 1:1.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2317
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120643.pdf218,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.