Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2318
Title: Апарат із відбивачем для інфрачервоного жарення м'ясних напівфабрикатів
Authors: Костенко, Станіслав Миколайович
Потапов, Володимир Олексійович
Педорич, Ірина Петрівна
Keywords: Патент № 121298
Issue Date: 27-Nov-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 121298, МПК A47J 37/06 (2006.01). Апарат із відбивачем для інфрачервоного жарення м'ясних напівфабрикатів / Костенко С.М., Потапов В.О., Педорич І.П.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 06805; заявл. 30.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл.№ 22.
Abstract: Апарат із відбивачем для інфрачервоного жарення м'ясних напівфабрикатів складається з робочої камери з дверцятами, носія для продукції та дека. У робочу камеру встановлено один кварцовий випромінювач уздовж осі робочої камери та відбивач променевого потоку, профіль та розташування якого визначаються розв'язком зворотної задачі опромінювання півеліпсу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2318
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121298.pdf243,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.