Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2319
Title: Спосіб виробництва пастили
Authors: Дюкарева, Галина Іванівна
Рижкова, Таїсія Миколаївна
Кмитевич, Катерина Дмитрівна
Романюк, Анна Ігорівна
Вольянська, Світлана Анатоліївна
Keywords: Патент № 122309
Issue Date: 26-Dec-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 122309, МПК A23G 3/34 (2006.01) A23G 3/48 (2006.01) A23G 3/52 (2006.01) A23C 9/123 (2006.01). Спосіб виробництва пастили / Дюкарева Г.І., Рижкова Т.М., Кмитевич К.Д., Романюк А.І., Вольянська С.А.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 08681; заявл. 28.08.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл.№ 24.
Abstract: Спосіб виробництва пастили включає змішування гелеутворювача, піноутворювача, стабілізатора, збивання суміші компонентів пастильної маси, формування, вистоювання та підсушування пастили. Перед формуванням пастильної маси готують йогурт на коров'ячому молоці з додаванням закваски пробіотичних культур, в якій додатково міститься культура cremoris, а як гелеутворювач, стабілізатор, піноутворювач використовують бананове пюре і насіння льону.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2319
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122309.pdf147,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.