Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2491
Title: Вища математика. Тести. Навчальний посібник. У 2-х ч. Ч.2
Authors: Крутовий, Жорж Андрійович
Усіна, Ганна Володимирівна
Keywords: інтеграли
вища математика
тести
Issue Date: 2009
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Крутовий Ж. А. Вища математика. Тести: навч. посібник. У 2-х ч. Ч.2 / Ж.А. Крутовий, Г.В. Усіна; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2009. – 165 с. – ISBN 966-405-034-2.
Abstract: Навчальний посібник містить сукупність типових, найбільш важливих, завдань середнього рівня складності, які в першу чергу повинні бути відпрацьовані переважною більшістю студентів. "Вища математика. ТЕСТИ" призначені для організації та проведення індивідуального модульного контролю з різних розділів вищої математики та підсумкового контролю у письмовій формі за другий семестр. Друга частина посібника охоплює матеріал з таких розділів: "Інтегральне числення: невизначені та визначені інтеграли", "Диференційні рівняння", "Ряди". Рекомендовано для студентів і викладачів економічних та технічних факультетів вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2491
ISBN: 966-405-034-2
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники кафедри енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
++11_Вища математика_тести_Ч2.pdf7,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.