Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4527
Title: Практичне впровадження інноваційних розробок. Збірник тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Authors: Горєлков, Дмитро Вікторович
Солончук, Любов Миколаївна
Keywords: контроль знань
освіта
інноваційні технології
обладнання
тестування
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Практичне впровадження інноваційних розробок: збірник тест. завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" спеціаліз. "Обладнання переробних і харчових виробництв" / уклад.: Д.В. Горєлков, Л.М. Солончук; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 22 с.
Abstract: Одним із важливих методів контролю знань студентів викладачем і самоконтролю протягом семестру є тестування. За допомогою тестів визначається рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни. Тестування вимагає від студента обов’язкового володіння певним об’ємом знань з нормативних, довідкових та наукових джерел, оскільки при укладанні тестових завдань охоплюється не тільки лекційний матеріал академічної дисципліни, а також додаткові інформаційно-довідкові матеріали законодавчого, технічного, довідкового змісту.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4527
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.43.pdf747,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.