Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565
Title: Педагогіка вищої освіти. Навчально-методичний комплекс для здобувачів третього освітньо-наукового ступеня за спец. 071 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 181 «Харчові технології»
Authors: Петренко, Наталія Володимирівна
Keywords: педагогічна діяльність
навчальний процес
педагогічні дослідження
вузовская педагогика
викладачі
вищі навчальні заклади
вища освіта
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Педагогіка вищої освіти: навчально-метод. комплекс для здобувачів третього освітньо-наукового ступеня за спец. 071 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 181 «Харчові технології» / уклад. Н.В. Петренко; Харківський держ. ун-т харчування та торівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 37 с.
Abstract: Головна мета викладання дисципліни «Педагогіка вищої освіти» полягає в поглибленні знань про навчально-виховний процес та педагогічну діяльність викладача вищого навчального закладу на основі сучасних вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних досліджень.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.1_поз.150.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.