Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4855
Title: Духовна культура сучасної України. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 181 «Харчові технології», 131 «Прикладна механіка», 142 «Енергетичне машинобудування»
Authors: Коршунова, Ірина Павлівна
Лемешева, Наталія Андріївна
Міносян, Андрій Сергійович
Keywords: духовна культура
живопис
інтеграція
історія української культури
українські художники
образотворче мистецтво
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Духовна культура сучасної України: метод. реком. для самостійної роботи студ. спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 181 «Харчові технології», 131 «Прикладна механіка», 142 «Енергетичне машинобудування» з дисц. «Історія та культура України» / уклад.: І.П. Коршунова, Н.А. Лемешева, А.С. Міносян; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 55 с.
Abstract: Характерними рисами культури сучасної України є зміна ціннісних орієнтирів і духовних спрямувань, переосмислення власної історії, утвердження національної ідентичності, відновлення значущості релігійного життя та його активізація, вдосконалення системи освіти, спрямування її на інтеграцію в міжнародну освітню систему, розвиток усіх основних галузей і напрямків науки, культурна глобалізація тощо.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/4855
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації 2019.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.