Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5178
Title: Судово-бухгалтерська експертиза. Опорний конспект лекцій в таблицях та рисунках для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Топоркова, Олена Вячеславівна
Євлаш, Тетяна Олександрівна
Говоруха, Олена Олександрівна
Keywords: судово-бухгалтерська експертиза
нормативно-правові акти
завдання
інформаційне забезпечення
процес
оформлення результатів
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій в таблицях та рисунках для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / уклад.: О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, О.О. Говоруха; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2019. – 108 с.
Abstract: Опорний конспект лекцій в таблицях та рисунках з дисципліни "Судовобухгалтерська експертиза" надасть допомогу студентам із набуття знань стосовно сутності експертизи, її предмета та об’єктів; значення судовобухгалтерської експертизи на стадії досудового розслідування та в судовому процесі; порядку та особливостей призначення судово-бухгалтерської експертизи; вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок призначення та проведення судових експертиз; особливостей роботи експерта-бухгалтера; прав, обов’язків та відповідальності експертабухгалтера; методичних прийомів дослідження наданих експерту-бухгалтеру документів; порядку складання експертного висновку і методів його дослідження та оцінки; призначення і ролі висновку експерта-бухгалтера при розслідуванні чи судовому розгляді матеріалів справи та ін.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5178
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Опорний_конспект_лекцій_СБЕ.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.