Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5179
Title: Аудит. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Кашперська, Анастасія Іванівна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Янчева, Інна Валентинівна
Keywords: аудит
ринкова економіка
фінансово-господарський контроль
аудиторська діяльність
аудиторські послуги
фінансова звітність
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Аудит: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / уклад.: А.І. Кашперська, Т.А. Наумова, І.В. Янчева; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2019. – 133 с.
Abstract: Метою даного конспекту лекцій є викладення основного змісту лекційного курсу дисципліни “Аудит” у відповідності до розподілу навчального часу за темами в робочій програмі. Побудова конспекту лекцій передбачає не тільки подання змісту матеріалу, але й доповнена наочними схемами, рисунками, графіками та таблицями. Це сприятиме підвищенню рівня засвоєння студентами лекційного курсу під час самостійної роботи. З кожної теми визначені основні питання для самоперевірки студентами своїх знань та відпрацювання на аудиторних заняттях.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5179
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аудит. Оп. консп. лек..pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.