Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5180
Title: Загальні основи організації бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Наумова, Тетяна Анатоліївна
Акімова, Наталія Сергіївна
Янчева, Інна Валентинівна
Keywords: організація бухгалтерського обліку
загальні основи
господарська діяльність
фінансова звітність
облікова інформація
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Загальні основи організації бухгалтерського обліку: метод. реком. та завд. для самост. роботи студ. для здоб. вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спец. 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування / уклад.: Т.А. Наумова, Н.С. Акімова.І.В. Янчева; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І.С., 2019. – 44 с.
Abstract: Метою даного збірника завдань є допомога студентам у самостійному засвоєні як охоплених, так і неохоплених у повному обсязі тем дисципліни «Загальні основи організації бухгалтерського обліку» або тем, які не включені до навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення. Мета дисципліни: придбання студентами знань і формування навиків необхідних для набуття компетенції працівника облікової та контрольно-аналітичної сфер діяльності; застосовування основних законодавчих актів для правильної організації бухгалтерського обліку.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5180
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заг. основи ОБО. метод. 2019.pdf595,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.