Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5239
Title: Митна справа. Методичні вказівки для самостійного вивчення для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Authors: Сорокіна, Світлана Вікторівна
Keywords: митна справа
ринкова економіка
охорона державного кордону
переміщення через митний кордон
тарифне регулювання
Issue Date: 2019
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Митна справа: метод. вказ. для самостійного вивчення для студ. ден. та заоч. форм навчання зі спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фак. управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю / уклад. С.В. Сорокіна; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2019. – 24 с.
Abstract: Метою освоєння курсу «Митна справа» є формування у студента глибоких знань відносно основ митної діяльності та спрямовання їх на здійснення умов для формування ринкової економіки у зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення економічної охорони державного кордону України.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5239
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.2_поз.63.pdf916,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools