Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1070
Title: Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Authors: Крутова, Анжеліка Сергіївна
Ставерська, Тетяна Олександрівна
Шевчук, Ірина Львівна
Keywords: дипломні роботи
методичні рекомендації
бакалавр
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад.: А.С. Крутова, Т.О. Ставерська, І.Л. Шевчук; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 46 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, яки висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог державних та галузевих стандартів України
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1070
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_bakalavr_2016.pdf666,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.