Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1084
Title: Гроші та кредит. Методичні рекомендації
Authors: Шевчук, Ірина Львівна
Ставерська, Тетяна Олександрівна
Андрющенко, Ірина Сергіївна
Keywords: фінанси
облік і оподаткування
менеджмент
міжнародні економічні відносини
маркетинг
грошово-кредитна політика
Issue Date: 2015
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Гроші та кредит:методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів економічних спеціальностей (5 кредитів) / уклад.:І.Л. Шевчук, Т.О. Ставерська, І.С. Андрющенко; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 43 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» є нормативною для підготовки бакалаврів галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Облік і оподаткування» і «Менеджмент» та галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Економіка» і «Маркетинг». Вивчення дисципліни «Гроші та кредит» має за мету формування ґрунтовних теоретичних знань і набуття практичних навичок у грошово-кредитній сфері, необхідних бакалавру (фінансисту) вищої кваліфікації для об’єктивної оцінки економічних процесів, розуміння суті та тенденцій розвитку грошово-кредитних відносин в різних сферах діяльності, вирішення актуальних питань розбудови грошово-кредитної політики держави
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1084
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХДУХТ_ГК_МВ_5кр.pdf415,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.