Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1236
Title: Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України
Authors: Андросова, Тетяна Василівна
Чернишова, Лариса Олексіївна
Козуб, Вікторія Олександрівна
Keywords: технологія
інновація
міжнародний трансфер технологій
технологічний уклад
техноглобалізм
інноваційний розвиток
інноваційно-технологічна модель
technology
innovation
international transfer of technologies
technological way
tekhnoglobalizm
innovative development
innovative and technological model
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Андросова, Т.В. Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України / Т.В. Андросова, Л.О. Чернишова, В.О. Козуб // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2016. - Вип. 2(24). - C.219-230.- ISSN 232-39-190Х
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;2(24)
Abstract: Визначено суть понять «технологія», «інновація», «міжнародний трансфер технологій» на основі узагальнення існуючих підходів на національному та світовому рівнях. Обґрунтовано двосторонню спрямованість міжнародного трансферу технологій як характерну рису інноваційного розвитку країн світу. З урахуванням зарубіжного досвіду у сфері міжнародного трансферу технологій оптимізовано модель інноваційно-технологічного розвитку України відповідно до сучасних реалій.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1236
ISSN: 232-39-190Х
Appears in Collections:Вип. 24. - 2016 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реп.Сек. 3. Андрорсова, Чернишщова, Козуб.pdf393,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.