Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1246
Title: Пріоритет на особистісно-орієнтоване навчання в сучасній парадигмі університетської освіти
Authors: Єсінова, Ніна Ігорівна
Гаєва, Альона Ігорівна
Keywords: гармонійний розвиток студента
гуманізація відносин у системі «викладач – студент»
ціннісні орієнтири
самореалізація особистості
student’s harmonic development
humanization of relations in the “teacher – student” system
values
self-realization
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Єсінова, Н.І. Пріоритет на особистісно-орієнтоване навчання в сучасній парадигмі університетської освіти / Н.І. Єсінова, А.І. Гаєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2016. - Вип. 2(24). - C.142-149.- ISSN 232-39-190Х
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;2(24)
Abstract: Основне завдання вищої освіти полягає в підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. У цій статті аналізується місце та роль самостійної роботи студентів у ВНЗ навчальному процесі. Практика освіти сьогодні вимагає адаптації до нових гуманістичних ціннісних освітніх установок, які постійно змінюються та трансформуються. Згідно з гуманістичною парадигмою головною цінністю університетської освіти постає особистість людини з ії здібностями та інтересами. В університеті студент повинен отримати освіту і вибрати сферу професійної діяльності не тільки за ознакою соціальної значущості, але й за власними мотивами та інтересами, що забезпечує самореалізацію особистості. Само тому на теперішній час пріоритетним у галузі модернізації національної освіти визначається особистісно-орієнтоване навчання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1246
ISSN: 232-39-190Х
Appears in Collections:Вип. 24. - 2016 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сек. 2. Єсінова, Гаєва.pdf464,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.