Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1304
Title: Спосіб отримання термостійкої начинки замороженої
Authors: Любенко, Галина Дмитрівна
Обозна, Маргарита Василівна
Крапівницька, Ірина Олексіївна
Оболкіна, Вера Іллічна
Бідюк, Дмитро Олегович
Перцевой, Федір Всеволодович
Keywords: Патент № 90878
Issue Date: 10-Jun-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 90878, МПК (2014.01) A23L 1/00. Спосіб отримання термостійкої начинки замороженої / Любенко Г.Д., Обозна М.В., Крапівницька І.О., Оболкіна В.І., Бідюк Д.О., Перцевой Ф.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2014 00721; заявл. 27.01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл.№ 11.
Abstract: Спосіб отримання термостійкої начинки замороженої включає підготовку компонентів, а саме: цукру, молочної сировини, структуроутворювачів, їх набрякання, витримування, теплову обробку, охолодження та їх внесення, а також додавання крохмальної патоки й уварювання отриманої суміші, з подальшим її зберіганням. Як структуроутворювачі використовують суміш пектину цитрусового низькоетерифікованого та крохмалю кукурудзяного модифікованого, а для утворення кальцієвих містків використовують цитрат кальцію, як молочну сировину використовують молоко сухе незбиране з масовою часткою жиру 25 %, для збільшення терміну зберігання продукт піддають низькотемпературній обробці за температури -18±1 °C.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1304
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90878.pdf166,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.