Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1403
Title: Товарна номенклатура ЗЕД. Збірник тестових завдань
Authors: Дюкарева, Галина Іванівна
Акмен, Вікторія Олександрівна
Keywords: митна справа
товарознавство
експертиза
підприємства
зовнішньоекономічна діяльність
тестові завдання
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарна номенклатура ЗЕД: збірник тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань із дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» / уклад.: Г.І. Дюкарева, В.О. Акмен; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2015. – 120 с.
Abstract: Підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» неможлива без вивчення цієї дисципліни, тому що сучасний ринок орієнтовано на міжнародне співробітництво і потрібні спеціалісти інформаційно-орієнтовані у просторі із знаннями, як товарознавчої класифікації товарів, так і класифікації згідно з «Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності». Курс базується на потребах кваліфікаційної характеристики фахівців із професійного спрямуванняі «Товарознавство та експертиза в митній справі» і має за мету формування у студентів системи знань у сфері митної діяльності України та операціях, пов’язаних з правильним визначенням положення товару в товарній номенклатурі УКТ ЗЕД, необхідних для успішної діяльності товарознавця – експерта в митній справі. У цих методичних вказівках наведено блок тестових завдань для поточного контролю знань студентів та блок тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів, які можуть використовуватись і у якості навчальних й контролюючих тестів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1403
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дюкарева,Акмен!!!~1.PDF918,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools