Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1435
Title: Товарознавство і торговельне підприємництво. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю освітнього ступеня магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Летута, Тетяна Миколаївна
Селютіна, Галина Анатоліївна
Хоменко, Ольга Олексіївна
Keywords: дипломні роботи
методичні рекомендації
товарознавство
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарознавство і торговельне підприємництво: методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю освітнього ступеня магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад.; А. А. Дубініна, Т. М. Летута, Г. А. Селютіна, О. О. Хоменко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі – Х. : ХДУХТ, 2016. – 52 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1435
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_магістр_8.03051001_2015.pdf959,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools