Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1453
Title: Аудит. Практикум для поточного контролю знань
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Баранова, Алла Олексіївна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Кашперська, Анастасія Іванівна
Keywords: аудит
практикум
методи
контроль
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Аудит : практикум для поточного контролю знань для студентів ступеня підготовки бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071«Облік і оподаткування» / укл. : Н.С. Акімова, А.О. Баранова, Т.А. Наумова, А.І. Кашперська; Харківський дер. ун-т харчування та торгівлі – Х. : ХДУХТ, 2016. – 157с.
Abstract: Основною метою викладання дисципліни “Аудит ”є формування у майбутніх економістів теоретичних знань і практичних навичок щодо методики аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки з питань достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів господарювання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1453
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум -Аудит2016.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.