Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1494
Title: Спосіб отримання продукту сирного плавленого скибкового
Authors: Перцевой, Федір Всеволодович
Гурський, Петро Васильович
Бідюк, Дмитро Олегович
Перцевой, Микола Федорович
Гарнцарек, Барбара Чеславівна
Гарнцарек, Збігнев Елігюсович
Іванніков, Павло Васильович
Обозна, Маргарита Василівна
Самолюк-Холодова, Олена Миколаївна
Борисова, Аліна Олексіївна
Колесник, Олена Вікторівна
Бірка, Андріана
Keywords: Патент № 104100
Issue Date: 12-Jan-2016
Citation: Патент України на корисну модель № 104100, МПК A23C 19/08 (2006.01). Спосіб отримання продукту сирного плавленого скибкового / Перцевой Ф.В., Гурський П.В., Бідюк Д.О., Перцевой М.Ф., Гарнцарек Б.Ч., Гарнцарек З.Е., Іванніков П.В., Обозна М.В., Самолюк-Холодова О.М., Борисова А.О., Колесник О.В., Бірка А., заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u201506929; заявл. 13.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл.№ 1.
Abstract: Спосіб отримання продукту сирного плавленого скибкового, що включає змішування сиру з сіллю плавильною, жировим компонентом, плавлення суміші, фасування та охолодження. Як сир використовується сир кисломолочний нежирний з додаванням смакоароматичних добавок та молока сухого знежиреного. Як жировий компонент використовується олія кокосова, а для закріплення заданої структури додатково вноситься розчин каппа-карагінану.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1494
Appears in Collections:Перелік патентів за 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104100.pdf157,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.