Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1531
Title: Спосіб одержання молочно-білкового напівфабрикату
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Золотухіна, Інна Василівна
Федак, Вікторія Ігорівна
Keywords: Патент № 110412
Issue Date: 10-Oct-2016
Citation: Патент України на корисну модель № 110412, МПК (2016.01), A23C 23/00. Спосіб одержання молочно-білкового напівфабрикату / Дейниченко Г.В., Золотухіна І.В., Федак В.І., заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u201603245; заявл. 29.03.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл.№ 19.
Abstract: Спосіб одержання молочно-білкового напівфабрикату передбачає попередню підготовку молочно-білкового компонента, просіювання рафінадної пудри, їх поєднання зі структуроутворювачем та перемішування до однорідної маси. Як молочно-білковий компонент використовують ультрафільтраційний концентрат знежиреного молока (УФКЗМ), як структуроутворювач використовують водний розчин желатину у співвідношенні 1:3…1:3,5, отриману суміш перемішують протягом 5…7 хвилин, додатково збивають її протягом 4…6 хвилин за швидкості обертання робочого органу збивальної машини 110…130 об/хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1531
Appears in Collections:Перелік патентів за 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110412.pdf161,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.