Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1577
Title: Збірник тестів для підготовки до атестаційного екзамену для студентів освітнього ступеня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"
Authors: Бєляєва, Інна Михайлівна
Дубініна, Антоніна Анатоліївна
Летута, Тетяна Миколаївна
Ольховська, Вікторія Сергіївна
Селютіна, Галина Анатоліївна
Keywords: освіта
збірник
тести
товарознавство
торговельне підприємництво
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Збірник тестів для підготовки до атестаційного екзамену для студентів освітнього ступеня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / уклад.: А.А. Дубініна, Т.М. Летута, Г.А. Селютіна, В.С Ольховська, І.М. Беляєва ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 265 с.
Abstract: Відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог до фахівців з вищою освітою за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" державна атестація здійснюється загальнодержавним методом діагностики складанням комплексного державного іспиту, до якого внесені тестові запитання з основних дисциплін, що формують бакалавра на протязі всіх років навчання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1577
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бакалавр Збірник ГЕК(переробл.).pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools