Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1601
Title: Товарознавство напоїв. Навчальні та контролюючі тести
Authors: Іванніков, Павло Васильович
Черевична, Наталія Іванівна
Keywords: напої
товарознавство
тестування
тести
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Товарознавство напоїв: навчальні та контролюючі тести для студентів зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад.:Н.І. Черевична, П.В. Іванніков; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 26 с.
Abstract: Навчальні та контролюючі тести можуть виконувати не тільки навчальну функцію, але і контрольно-перевірочну. Вони можуть використовуватися для підсумкового контролю вивчення курсу; для перевірки підготовленості студентів до вирішення професійних знань і виконання функцій, передбачених кваліфікаційними вимогами. Цей вид контролю організується так, щоб стимулювати ефективну роботу студентів і забезпечити об'єктивне оцінювання рівня їх знань. Метою навчальних та контролюючих тестів з дисципліни "Товарознавство напоїв" є демонстрування студентом відповідності кваліфікаційним вимогам, які ставляться до першого навчального ступеня у вищому навчальному закладі - бакалавра. Навчальні та контролюючі тести передбачають з'ясування рівня теоретичних знань, відповідність цих знань до вимог освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1601
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ 2016.pdf199,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools