Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1643
Title: Експертиза в міжнародній торгівлі. Опорний конспект
Authors: Василець, Катерина Костянтинівна
Соколова, Євгенія Борисівна
Тренбач, Лідія Іванівна
Keywords: експертиза
світова торгівля
зовнішньоекономічні відносини
класифікація товарів
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза в міжнародній торгівлі: опорн. конс. лек. для студ. фак-ту управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"спец."Управління безпечністю та якістю товарів" / уклад.: К.К. Василець, Є.Б. Соколова, Л.І. Тренбач; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 39 с.
Abstract: Зміст і структура лекцій підпорядковані реалізації поставленої мети шляхом поетапного і послідовного вирішення таких завдань: опанування теоретичними засадами функціонування міжнародної економіки; засвоєння найважливіших законів, закономірностей та принципів її розвитку; отримання знань про умови, форми, методи та основний інструментарій міжнародної економічної взаємодії; набуття знань про соціально-економічні проблеми світового господарства; опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових; вміння визначати місце в ній окремої країни та рівня її зовнішньоекономічної діяльності
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1643
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Опорний конспект лекцій.pdf385,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.