Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1942
Title: Дослідження дисперсного складу фруктового напівфабрикату для виробництва напою смузі
Authors: Михайлик, Володимир Іванович
Одарченко, Дмитро Миколайович
Соколова, Євгенія Борисівна
Keywords: безалкогольні напої
напівфабрикати
переробка фруктів
смузі
швидкозаморожені напівфабрикати
соковмісні напої
Issue Date: 2017
Citation: Одарченко Д.М. Дослідження дисперсного складу фруктового напівфабрикату для виробництва напою смузі / Д.М. Одарченко, Є.Б. Соколова, В.І. Михайлик // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 275-276.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1942
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Одарченко,Соколова,Михайлик.pdf114,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.