Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1964
Title: Аналіз технічного оснащення м'ясопереробних цехів в Україні
Authors: Мельник, Ольга Євгенівна
Онищенко, А.Г.
Бойченко, Н.О.
Keywords: машинобудування,
обладнання м'ясопереробне
слайсер
технічне оснащення
Issue Date: 2017
Citation: Мельник О.Є. Аналіз технічного оснащення м'ясопереробних цехів в Україні / О.Є. Мельник, А.Г. Онищенко, Н.О. Бойченко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 161-162.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1964
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник,Онищенко,Бойченко.pdf93,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.