Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1990
Title: Вплив добавки йодобілкової на фізико-хімічні показники соусів емульсійного типу
Authors: Бакіров, Мюшфік Панах огли
Головко, Тетяна Миколаївна
Якубян, С.
Япиджи, С.
Keywords: біологічно активні домішки (БАД)
дієтичне харчування
емульсійні соуси
йодобілкова добавка
Issue Date: 2017
Citation: Вплив добавки йодобілкової на фізико-хімічні показники соусів емульсійного типу / М.П. Бакіров, Т.М. Головко, С. Якубян та ін. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 209-210.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1990
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.Бакіров,Головко,Якубян,Япиджи.pdf99,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.