Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176
Title: Оборотний капітал та оборотні активи підприємства: суть, взаємозв'язок, особливості формування та використання
Authors: Сіфурова, Альона Ігорівна
Keywords: оборотний капітал
оборотні активи
операційний цикл
торговельне підприємство
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Сіфурова А. І. Оборотний капітал та оборотні активи підприємства: суть, взаємозв'язок, особливості формування та використання / А.І. Сіфурова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 2 (26). – C. 62-74.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;2(26);
Abstract: Розглянуто та систематизовано наукові підходи до визначення економічної суті, закономірностей та принципів формування й використання оборотного капіталу та оборотних активів підприємства. Досліджено їх взаємозв’язок, виявлено відмінності та специфічні особливості в процесі руху та обороту коштів на послідовних стадіях операційного циклу торговельного підприємства: формування оборотного капіталу, інвестування його в активи, реалізації товарів та відтворення вкладених коштів на розширеній основі. Обґрунтовано роль та місце оборотного капіталу як частини сукупного капіталу, акумульованого з власних, позикових та залучених фінансових ресурсів, які є джерелом інвестування в оборотні активи для забезпечення безперервності функціонування фінансово-господарської діяльності підприємства.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176
ISSN: 2312-394Х
Appears in Collections:Вип. 26. - 2017 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.2_1сек. Сіфурова.pdf554,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.