Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБочуля, Тетяна Володимирівна-
dc.contributor.authorКваша, Ольга Олександрівна-
dc.contributor.authorКоробкіна, Ірина Сергіївна-
dc.contributor.authorОльхова, Поліна Володимирівна-
dc.contributor.authorBochulia, Tetiana-
dc.contributor.authorKvasha, Olga-
dc.contributor.authorKorobkina, Irina-
dc.contributor.authorOlhova, Polina-
dc.date.accessioned2017-12-22T12:32:44Z-
dc.date.available2017-12-22T12:32:44Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКонцептуалізація обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством / Т.В. Бочуля, О.О. Кваша, І.С. Коробкіна та ін. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 2 (26). – C. 44-54. Англ.ru_RU
dc.identifier.issn2312-394Х-
dc.identifier.urihttp://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2208-
dc.description.abstractImportant scientific task to identify trends of development of accounting and analytical provision of managing modern enterprise, development and presentation of latest concept of modification of accounting and analytical provision of managing is solved that determines development of its fundamental provisions based on implementation technological and intellectual innovations in processing, transmission and storage of information. Development of accounting and analytical provision of managing is described through the mutual impact of technological innovations and intelligent decisions on the processes of processing, transmission and storage of information. It's carried out in accordance with conditions and parameters of development of business entity with decomposition of factors of impact and developing the necessary measures to eliminate the disintegration of information processing processes, thus increasing the efficiency of accounting and analytical information at formation and implementation of guiding influence. Вирішено важливе науково-практичне завдання щодо виявлення тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством, розробки та презентації новітньої концепції модифікації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством, що визначає розвиток його фундаментальних положень, виходячи з упровадження технологічних та інтелектуальних нововведень у процесах оброблення, передання та зберігання інформації. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління описано через взаємний вплив технологічних нововведень та інтелектуальних рішень на процеси обробки, оброблення, передання інформації. Це здійснюється відповідно до умов і параметрів розвитку суб’єкта господарювання з декомпонуванням чинників впливу й розробкою необхідних заходів усунення дезінтеграції процесів оброблення інформації, підвищуючи таким чином ефективність обліково-аналітичної інформації під час формування та реалізації керівного впливуru_RU
dc.publisherХарків: ХДУХТru_RU
dc.relation.ispartofseriesЕкономічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;2(26);-
dc.subjectобліково-аналітичне забезпечення управлінняru_RU
dc.subjectрозвитокru_RU
dc.subjectмодифікаціяru_RU
dc.subjectсучасне підприємствru_RU
dc.subjectaccounting and analytical provision of managingru_RU
dc.subjectdevelopmentru_RU
dc.subjectmodificationru_RU
dc.subjectmodern enterpriseru_RU
dc.titleConceptualization of accounting and analytical provision of managing modern enterpriseru_RU
dc.title.alternativeКонцептуалізація обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємствомru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Вип. 26. - 2017 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.реп.1_4сек. Бочуля та інші.pdf404,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.