Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2261
Title: Методичні вказівки для виконання дипломних магістерських робіт для студентів факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Організація оптової, роздрібної торгівлі та біржової діяльності»
Authors: Одарченко, Дмитро Миколайович
Одарченко, Микола Семенович
Соколова, Євгенія Борисівна
Keywords: дипломні роботи
магістри
підприємництво
комерція
торгівля
біржова діяльність
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні вказівки для виконання дипломних магістерських робіт: для студ. фак-у управ. торг.-підпр. та митною діяльністю спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спец. "Організація оптової, роздрібної торгівлі та біржової діяльності" / уклад.: Д.М. Одарченко, М.С. Одарченко, Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 55 с.
Abstract: Метою виконання дипломної магістерської роботи є осмислення проблеми, предмета й об'єкта наукового дослідження, оволодіння методами досліджень, застосування теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо діяльності підприємств та установ, закладів, організацій та їх об'єднань за видами економічної діяльності відповідно до узагальненого об'єкта дослідження магістра
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2261
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.