Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2268
Title: Фінансовий менеджмент у банку. Візуальне супроводження дисципліни для студентів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" денної та заочної форм навчання
Authors: Лачкова, Вікторія Миколаївна
Лачкова, Людмила Іванівна
Keywords: інвестиції
інвестування
фінансовий менеджмент
грошові потоки
управління прибутком
фінансові ризики
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: Видавець Іванченко І.С.
Citation: Фінансовий менеджмент у банку: візуальне супроводження дисципліни для студентів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" денної та заочної форм навчання / уклад.: Л.І.Лачкова, В.М. Лачкова, І.Л. Шевчук; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Іванченко І.С., 2017. – 94 с.
Abstract: Розглянуто концептуальні засади та механізми фінансового менеджменту в комерційному банку. До кожної теми подано таблиці, схеми, рисунки, які унаочнюють зміст лекцій. Для підготовки візуального супроводження використано сучасні науково-методичні розробки з фінансового менеджменту в банках, законодавчі та нормативні акти, які регулюють банківську діяльність. Призначено для аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей, фахівців з управління фінансами банків
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2268
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.ФМБ_В1ЗУАЛ_Н_2017.pdf2,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.