Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2283
Title: Спосіб виробництва майонезу з використанням молочно-білкового ультрафільтраційного концентрату
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Юдіна, Тетяна Іллівна
Крамаренко, Дмитро Павлович
Мазняк, Захар Олександрович
Золотухіна, Інна Василівна
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Гафуров, Олег Вікторович
Keywords: Патент № 113896
Issue Date: 27-Mar-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 113896, МПК A23L 27/60 (2016.01). Спосіб виробництва майонезу з використанням молочно-білкового ультрафільтраційного концентрату / Дейниченко Г.В., Юдіна Т.І., Крамаренко Д.П., Мазняк З.О., Золотухіна І.В., Дмитревський Д.В., Гафуров О.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2015 05111; заявл. 25.05.2015; опубл. 27.03.2017, Бюл.№ 6.
Abstract: Винахід стосується способу виробництва майонезу, що включає одержання емульгуючої основи диспергуванням у воді гірчичного порошку, ксампану, кухонної солі, цукру білого, охолодження суміші рецептурних компонентів і емульгування отриманої суміші рецептурною кількістю рослинної олії, додавання розчину оцтової кислоти та гомогенізацію отриманої емульсії, причому диспергування проводять при температурі 55-60 °C і після охолодження емульгуючої основи до 15-20 °C додають ультрафільтраційний концентрат сколотин або знежиреного молока з вологістю 86-90 % як стабілізатор та білковий збагачувач, гомогенізують емульсію при тиску 0,6-0,8 МПа.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2283
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113896.pdf177,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.