Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2375
Title: Методи дослідження товарів. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" освітнього ступеня бакалавр
Authors: Щербакова, Тетяна Віталіївна
Дейниченко, Григорій Вікторович
Keywords: дослідження
товарознавство
якість товарів
конспект лекцій
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методи дослідження товарів: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" освітнього ступеня бакалавр / уклад.:Т.В. Щербакова, Г.В. Дейниченко; Харківський дер. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 106 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни - оволодіння студентами-товарознавцями основами сучасних методів дослідження якості товарів, які необхідні в подальшому освоєнні їх кваліфікації. Саме ці методи дають можливість оперативно та достовірно визначати хімічний якісний і кількісний склад, а також структуру товарів, що сприяє більш обґрунтованій експертній оцінці їх якості.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2375
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства та експертизи товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МДТ_Конспект_лекцiй_07.02.18.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools