Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2467
Title: Методика викладання. Метод. вказ. щодо виконня практ. занять з дисц. для студ. денного відділ. товарознавчого факультету.
Authors: Головко, Микола Павлович
Непочатих, Тетяна Анатоліївна
Keywords: методика викладання
оцінювання знань
товарознавство
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методика викладання: метод. вказ. щодо виконня практ. занять з дисц. для студ. денн. відділ. товарознавчого факульту зі спец. 8.030510.01, 8.030510.02, 8.030510.03 / уклад.: М.П. Головко, Т.А. Непочатих; Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 63 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни "Методика викладання" є формування знань і навичок студентів щодо основних психолого-педагогічних теорій концепцій систем технології навчання; особливостей організайії навчально-виховного процесу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2467
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_16.pdf500,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools