Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2473
Title: Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології та управління якістю). Методичні вказівки
Authors: Головко, Микола Павлович
М'ячиков, Олександр Васильович
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: метрологія
стандартизація
управління якістю
технічне регулювання
контроль знань
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології та управління якістю): метод. вказ. для комплекс. контр. знань студ. ден. та заочн. форми навч. освіт. рівня" бакалавр"напр. підгот.6.050300 " Товарознавство та торгівельне підприємництво " / уклад.: М.П. Головко, О.В. М'ячиков, В.В. Полупан; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 72 с.
Abstract: Розроблений пакет контрольних завдань з дисципліни "Основи стандартизації, метрології та управління якістю" передбачає з'ясування рівня теоретичних знань, практичних навичок і відповідність цих знань вимогам освітньо-професійної характеристики.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2473
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_21.pdf438,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools