Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2514
Title: Експертиза товарів особистого призначення. Пакет тестових завдань для заміру поточних та залишкових знань
Authors: Пенкіна, Наталія Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Keywords: експертиза товарів
якість товарів
контрольні завдання
Issue Date: 2012
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Експертиза товарів особистого призначення: пакет тестових завдань для заміру поточних та залишкових знань студ. денної та заочної форм навч. освітньо-кваліф. рівнів "спеціалістст", " магістр " зі спец. 7.030510.02, 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / уклад.: Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 78 с.
Abstract: Пакет тестових завдань з дисципліни "Експертиза товарів особистого призначення " передбачає з'ясування рівня теоретичних знань і встановлення відповідності цих знань до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за професійним спрямуванням "Товарознавство та експертиза в митній справі".
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2514
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+tms_43.pdf421,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools