Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2684
Title: Основи стандартизації, метрології та управління якістю. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання ступеня освіти бакалавр спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Authors: Головко, Микола Павлович
Полупан, Валентин Вадимович
Keywords: метрологія
стандартизація
теоретичні основи
управління якістю
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Основи стандартизації, метрології та управління якістю: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання ступеня освіти бакалавр спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад.: М.П. Головко, В.В. Полупан; Харквський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 144 с.
Abstract: Основна мета опорного конспекту лекцій - формування у студентів цілісної системи знань зі стандартизації, метрології та управління якістю, що дає змогу забезпечити високу професійну кваліфікацію майбутніх фахівців у їх багатогранній діяльності, використовувати досягнення сучасної стандартизації в управлінні якістю продовольчих і непродовольчих товарів, послуг, сприяти прийняттю самостійних правильних рішень під час розглядання наукових і виробничо-господарських завдань для одержання високих кінцевих результатів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2684
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОКЛ стандартизація_редактировано_.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools