Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2782
Title: Особливість діяльності підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції
Other Titles: Peculiarity of the activities of enterprises of the national retail under the conditions of euro integration
Authors: Смольнякова, Наталія Миколаївна
Михайлова, Олена Валентинівна
Гайдар, Наталія Олександрівна
Smolnyakova, Nataliya
Mykhailova Оlena
Haidar Nataliia
Keywords: retail companies
European integration
Association Agreements between Ukraine and the EU
підприємства ритейлу
європейська інтеграція
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Смольнякова Н.М. Особливість діяльності підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції: Peculiarity of the activities of enterprises of the national retail under the conditions of euro integration / Н.М. Смольнякова, О.В. Михайлова, Н.О. Гайдар // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 92-101. – Англ.
Series/Report no.: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;Вип. 1(27)
Abstract: В умовах модернізації України за рахунок приведення її стандартів у відповідність до стандартів Європейського Союзу особливе значення набуває вирішення проблем трансформації вітчизняного ритейлу, що виконує важливу роль у розвитку національної економіки й соціальної політики. Тому необхідно зрозуміти як впливатиме виклики євроінтеграції, що стоять перед підприємствами вітчизняного ритейлу та як вони можуть скористатися позитивним досвідом європейського ритейлу на сучасному етапі трансформаційних змін національної економіки. Саме тому вивчення, узагальнення та розробка рекомендацій і пропозицій щодо специфіки їх діяльності за умов євроінтеграційних змін набуває особливу актуальність. Головною ціллю даного дослідження становить визначення специфіки діяльності підприємств вітчизняного ритейлу в умовах євроінтеграції. Дотримання певних правил і стандартів у сфері бізнесу є однією з основ політики Європейського Союзу. Відзначимо що, цей напрямок є найбільш вразливим для багатьох сфер українського бізнесу. Європейські стандарти бізнесу можна розділити на три групи (перша включає стандарти захисту прав споживачів та безпеки продуктів; друга стосується стандартів щодо захисту навколишнього середовища, а третя – це вимоги щодо захисту здоров’я і безпеки співробітників на роботі). Роздрібна торгівля, будучи оператором споживчого ринку, який організовує і регулює функції доведення товарів від виробника до споживача, сприяє вирішенню проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки харчових продуктів, із захистом навколишнього середовища та з вимогами щодо безпеки праці і захисту здоров’я працівників, як зі свого боку, так і всіх зацікавлених сторін. У результаті проведеного дослідження виділені першочергові заходи і їх характеристики щодо приведення українських стандартів у відповідність до стандартів Європейського Союзу у сфері ритейлу. Реалізація даних заходів має стати в пріоритеті особливостей діяльності українського ритейлу в умовах євроінтеграції країни та дозволить їм розробити ефективну стратегію розвитку. In the article, the specificity of the Ukrainian retail enterprises’ activity is considered in the conditions of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. The main directions and their characteristics for harmonization of Ukrainian standards with the European Union standards in the field of retail are singled out. The features of retail enterprises activity are disclosed, which should be taken into account when elaborating the development strategy in the conditions of European integration of the country.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2782
ISSN: 2312-394X
Appears in Collections:Вип. 27. - 2018 (ек.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смольнякова, Михайлова, Гайдар.pdf510,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.