Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2872
Title: Методичні вказівки для виконання дипломних магістерських робіт
Authors: Одарченко, Микола Семенович
Одарченко, Андрій Миколайович
Соколова, Євгенія Борисівна
Keywords: якість товарів
дипломні роботи
магістри
економічна діяльність
товарорух
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні вказівки для виконання дипломних магістерських робіт: для студ. факульт. управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю спеціальн. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціаліз. «Управління безпечністю та якістю в харчовій промисловості та готельно-ресторанному бізнесі» / уклад.: А.М. Одарченко, М.С. Одарченко, Є.Б. Соколова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2018. – 55 с.
Abstract: Метою виконання дипломної магістерської роботи є осмислення проблеми, предмета й об'єкта наукового дослідження, оволодіння методами досліджень, застосування теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо управління асортиментом, забезпечення безпечності та якості товарів у процесі товароруху,упровадження систем управління безпечністю та якістю товарів, діяльності підприємств та установ, закладів, організацій та їх об'єднань за видами економічної діяльності відповідно до узагальненого об'єкта дослідження магістра.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2872
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018поз№57.pdf382,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.