Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/318
Title: Судова товарознавча єкспертиза. Методичні вказівки та тестові завд. для контр.знань студ. за допомогою ПЕОМ спеціальностей 7.030510.02, 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митн.справі", 8.030510.03 "Експертиза товаріів та послуг"
Authors: Головко, Микола Павлович
Полупан, Валентин Вадимович
Бакіров, Мюшфік Панах огли
Keywords: експертиза товарів
експертиза продовольчих товарів
ідентифікаційна експертиза
тести
комп'ютерні програми
Issue Date: 2016
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Судова товарознавча єкспертиза: Метод. вказівки та тестові завд. для контр.знань студ. за допомогою ПЕОМ спеціальностей 7.030510.02, 8.030510.02 "Товарознавство та експертиза в митн.справі", 8.030510.03 "Експертиза товар. та послуг" / уклад.: М.П. Головко, В.В. Полупан, М.П. Бакіров; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 49 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни "Судова товарознавча експертиза" є формування у студентів знань та засвоєння навичок загальної методології проведення судової товарознавчої експертизи продовольчих та непродовольчих товарів, вивчення послідовності її проведення та порядку заповнення необхідних документів стосовно судової товарознавчої експертизи.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/318
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри товарознавства в митній справі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Эк.лок.Методичка ПЕОМ СТЕ. Головко..pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools