Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3287
Title: Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення сталого розвитку торговельної галузі в умовах кризи
Authors: Ставерська, Тетяна Олександрівна
Keywords: сталий розвиток
торговельна галузь
галузева концепція ієрархічного структурування
стратегічні пріоритети
економічна детермінанта
Issue Date: 2018
Publisher: Харків: Видавництво Іванченка І.С.
Citation: Ставерська Т.О. Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення сталого розвитку торговельної галузі в умовах кризи / Т.О. Ставерська // Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири: колективна монографія / за заг. ред. А.С. Крутової; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С. 170-183.
Abstract: Особливістю сталого розвитку торгівлі, на відміну від інших галузей, є спроможність ефективного функціонування в умовах глобалізації кризових явищ. У роботі розглянуто і обґрунтовано специфічні функції торгівлі – бюджетоутворення, стимулювання та забезпечення розвитку національної економіки. Запропоновано критеріальний розподіл економічної детермінанти забезпечення сталого розвитку торговельної галузі на загально-економічні, еколого-економічні, соціально-економічні та фінансово-економічні компоненти, що дозволило структурувати відповідні стратегічні пріоритети. Інтеграція галузевої концепції ієрархічного структурування рівнів фінансово-економічних відносин та стратегічних пріоритетів економічної детермінанти забезпечення сталого розвитку торговельної галузі дозволила визначити основним інструментом стратегічного забезпечення синергію концептуальних принципів сталого розвитку, системного аналізу детермінант, ефективних важелів та методів реалізації Концепцій сталого розвитку України/регіону/торгівлі.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3287
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ставерская.pdf766,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.